Současné středoevropské město je evolučně zamrzlé. Jeho struktura je z hlediska urbanismu a infrastruktury pevně definovaná. O to bolestněji přijímá nové výzvy a potřeby. Na základě dvouletého výzkumu v oblasti urbanismu vznikl projekt [anastomosis]. Tento termín označuje v biologii propojení dvou systémů v těle – pokud zanikne, tkáně a orgány odumírají.

Nechceme město přestavovat, doplňovat, opravovat. Chceme nastartovat regenerační proces. Chceme v jeho tkáni pouze vytvářet spojení, která budou aktivovat a prokrvovat jeho části. Tato spojení chceme vytvářet architekturou s iniciačním potenciálem. Cílem je vytvořit životaschopné město, které jsme pojmenovali [anastomosis].


In terms of its evolution, today’s Central European city is frozen in time. Its urban structure and infrastructure is rigidly defined. As a result, it responds all they more painfully to new challenges and demands. The [anastomosis] project is the result of years of research in the field of urbanism.

We do not wish to reconfigure, supplement, or repair the city. Our aim is to launch a process of regeneration, to merely create tissue connections that will activate and bring fresh life-giving blood to the various parts of the city. We call these connections [anastomosis].


Die Gegenwärtige mitteleuropäische Städte sind evolutionär gefroren. Ihre städtebauliche Struktur und Infrastruktur ist fest gegeben. Desto schmerzlicher nehmen sie neue Herausforderungen und Bedürfnisse an. Aufgrund zweijähriger forschung im Bereich Städtebau entstand das Projekt [anastomosis]. In der Biologie bezeichnet dieser Termin eine Verbindung zwischen zwei Systemen in dem Körper. Wenn diese Verbindung untergeht, Gewebe und Organe sterben ab.

Die Absicht ist nicht die Stadt umzubauen, ergänzen oder ausbessern. Wir wollen den Regenerationsprozess mit neuen Verbindungen die das Stadtgewebe durchbluten starten. Diese Verbindungen vermittelt Architektur mit Initialimpuls. Das Ziel ist eine lebensfähige Stadt, die wir [anastomosis] benannten.