vystavené projekty a jejich autoři


01 – Knihkupectví, František Gattermayer
02 – Obchodní pasáž, Andrea Kubná
03 – Virtuální ulice, Magdalena Nováková
04 – Galerie, Matúš Pajor
05 – Obchodní dům, Miroslav Pazdera
06 – Lázně, Zuzana Retterová
07 – Vinohrad, Ondřej Sikora
08 – Akvárium, Dominik Saitl
09 – Filharmonie, Martin Špičák
10 – Filharmonie, Petr Štolba
11 – Sportoviště, Radovan Vacík
12 – Podzemní město, Anna Vohlídalová
13 – Náměstí, Kateřina Frejlachová
14 – Most, František Gattermayer
15 – Běžecký okruh, Peter Koban
16 – Nafukovací most, Vojtěch Kratochvíl
17 – Vodní kaple, Kamil Měrka
18 – Přívoz, Magdalena Nováková
19 – Rybářská vesnice, Miroslav Pazdera
20 – Sedačková lanovka, Vít Podráský
21 – Nájemní dům, Valéria Polakovičová
22 – Ulice-přístav, Jakub Pospíšil
23 – Lávka, Ondřej Sikora
24 – Most stuha, Eliška Slámová
25 – Vzdušný přívoz, Martin Stoss
26 – Land art, Jakub Straka
27 – Parcely, Martina Svobodová
28 – Cyklostezky, Pavlína Sýkorová
29 – Tripod, Jitka Šívrová
30 – Socha, Jan Tesárek
31 – Mola, Anna Vohlídalová
32 – Muzeum Vltavy, Alena Zálešáková
33 – Galerie pro Slovanskou epopej, Šárka Doležalová
34 – Národní knihovna, Daniel Domín
35 – Filharmonie, Magdalena Havlová
36 – Národní knihovna, Přemysl Jurák
37 – Pomník obětem komunismu, Tereza Keilová
38 – Park, Klára Kohoutová
39 – Galerie pro Slovanskou epopej, Eva Kubjátová
40 – Pomník obětem komunismu (I), Dmytro Nikitin
41 – Pomník obětem komunismu (II), Dmytro Nikitin
42 – Dům architektury, Kamil Měrka
43 – Vinice, Ondřej Punda
44 – Památník obětem komunismu, Dominik Saitl
45 – Národní knihovna, Dominik Uhlíř
46 – Eskalátor, Zuzana Urbancová
47 – Ústav dějin národa, Jiří Vojtěšek
48 – Klubová kina, Barbara Bencová
49 – Filmový archiv, Simona Benátská
50 – Lineární galerie, Tomáš Beneš
51 – Lezecká stěna, Pavel Buryška
52 – Filmový archiv s kinem, Agata Ćmielová
53 – Hřbitov, Zdeněk Dohnálek
54 – Filmová pasáž, Ondřej Dušek
55 – Galerie moderního umění, Kateřina Frejlachová
56 – Vertikální pozemek, František Gattermayer
57 – Lázně, Andrea Kubná
58 – Pavel Lesenský - Hřbitov
59 – Filmový archiv, Ondřej Lipenský
60 – Supermarket, Jitka Molnárová
61 – Kapsulový hotel, Veronika Mutalová
62 – Galerie, Pavel Nosál
63 – Muzeum pornografie, Jitka Šívrová
64 – Kina, Valéria Polakovičová
65 – Hřbitov, Jiří Vojtěšek

exhibited projects


01 – Bookstore, František Gattermayer
02 – Shopping passage, Andrea Kubná
03 – Virtual street, Magdalena Nováková
04 – Gallery, Matúš Pajor
05 – Department store, Miroslav Pazdera
06 – Spa, Zuzana Retterová
07 – Vinezard, Ondřej Sikora
08 – Aquarium, Dominik Saitl
09 – Philharmonic, Martin Špičák
10 – Philharmonic, Petr Štolba
11 – Sports center, Radovan Vacík
12 – Underground city, Anna Vohlídalová
13 – Square, Kateřina Frejlachová
14 – Bridge, František Gattermayer
15 – Running track, Peter Koban
16 – Inflatable bridge, Vojtěch Kratochvíl
17 – Water chapel, Kamil Měrka
18 – Ferry, Magdalena Nováková
19 – Fishing village, Miroslav Pazdera
20 – Chairlift, Vít Podráský
21 – Apartment building, Valéria Polakovičová
22 – Street-harbor, Jakub Pospíšil
23 – Footbridge, Ondřej Sikora
24 – Ribbon bridge, Eliška Slámová
25 – Aerial ferry, Martin Stoss
26 – Land art, Jakub Straka
27 – Parcels, Martina Svobodová
28 – Cycling paths, Pavlína Sýkorová
29 – Tripod, Jitka Šívrová
30 – Sculpture, Jan Tesárek
31 – Piers, Anna Vohlídalová
32 – Vltava Museum, Alena Zálešáková
33 – Gallery for the Slav Epic, Šárka Doležalová
34 – National Library, Daniel Domín
35 – Philharmonic, Magdalena Havlová
36 – National Library, Přemysl Jurák
37 – Monument to the victims of communism, Tereza Keilová
38 – Park, Klára Kohoutová
39 – Gallery for the Slav Epic, Eva Kubjátová
40 – Monument to the victims of communism (I), Dmytro Nikitin
41 – Monument to the victims of communism (II), Dmytro Nikitin
42 – House of architecture, Kamil Měrka
43 – Vineyard, Ondřej Punda
44 – Memorial to the victims of communism, Dominik Saitl
45 – National Library, Dominik Uhlíř
46 – Escalator, Zuzana Urbancová
47 – Institute of National History, Jiří Vojtěšek
48 – Art-house cinemas, Barbara Bencová
49 – Film archive, Simona Benátská
50 – Linear gallery, Tomáš Beneš
51 – Climbing wall, Pavel Buryška
52 – Film archive with cinema, Agata Ćmielová
53 – Cemetery, Zdeněk Dohnálek
54 – Film passage, Ondřej Dušek
55 – Modern art gallery, Kateřina Frejlachová
56 – Vertical plot, František Gattermayer
57 – Spa, Andrea Kubná
58 – Cemetery, Pavel Lesenský
59 – Film archive, Ondřej Lipenský
60 – Supermarket, Jitka Molnárová
61 – Capsule hotel, Veronika Mutalová
62 – Gallery, Pavel Nosál
63 – Museum of pornography, Jitka Šívrová
64 – Cinemas, Valéria Polakovičová
65 – Cemetery, Jiří Vojtěšek

Ausgestellte Entwürfe und deren Autoren


01 – Buchhandlung, František Gattermayer
02 – Einkaufsgalerie, Andrea Kubná
03 – Virtuelle Straße, Magdalena Nováková
04 – Galerie, Matúš Pajor
05 – Geschäftshaus, Miroslav Pazdera
06 – Kurbad, Zuzana Retterová
07 – Weinberg, Ondřej Sikora
08 – Aquarium, Dominik Saitl
09 – Philharmonie, Martin Špičák
10 – Philharmonie, Petr Štolba
11 – Sportplatz, Radovan Vacík
12 – Unterirdische Stadt, Anna Vohlídalová
13 – Stadtplatz, Kateřina Frejlachová
14 – Brücke, František Gattermayer
15 – Laufbahn, Peter Koban
16 – Pneumatische Brücke, Vojtěch Kratochvíl
17 – Wasserkapelle, Kamil Měrka
18 – Fähre, Magdalena Nováková
19 – Fischerdorf, Miroslav Pazdera
20 – Sesselbahn, Vít Podráský
21 – Miethaus, Valéria Polakovičová
22 – Hafen-Straße, Jakub Pospíšil
23 – Brückensteg, Ondřej Sikora
24 – Band-Brücke, Eliška Slámová
25 – Luft-Fähre, Martin Stoss
26 – Landart, Jakub Straka
27 – Parzellen, Martina Svobodová
28 – Fahrradbahn, Pavlína Sýkorová
29 – Tripod, Jitka Šívrová
30 – Skulptur, Jan Tesárek
31 – Molos, Anna Vohlídalová
32 – Moldau Museum, Alena Zálešáková
33 – Galerie für die slawische Epopöe, Šárka Doležalová
34 – Staatsbibliothek, Daniel Domín
35 – Philharmonie, Magdalena Havlová
36 – Staatsbiblothek, Přemysl Jurák
37 – Mahnmal zum Gedenken der Opfer des Kommunismus, Tereza Keilová
38 – Park, Klára Kohoutová
39 – Galerie für die slawische Epopöe, Eva Kubjátová
40 – Mahnmal zum Gedenken der Opfer des Kommunismus (I), Dmytro Nikitin
41 – Mahnmal zum Gedenken der Opfer des Kommunismus (II), Dmytro Nikitin
42 – Haus der Architektur, Kamil Měrka
43 – Weinberg, Ondřej Punda
44 – Mahnmal zum Gedenken der Opfer des Kommunismus, Dominik Saitl
45 – Staatsbiblothek, Dominik Uhlíř
46 – Rolltreppe, Zuzana Urbancová
47 – Institut für Nationalgeschichte, Jiří Vojtěšek
48 – Club-Kinos, Barbara Bencová
49 – Filmarchiv, Simona Benátská
50 – Lineare galerie, Tomáš Beneš
51 – Kletterwand, Pavel Buryška
52 – Filmarchiv mit Kino, Agata Ćmielová
53 – Friedhof, Zdeněk Dohnálek
54 – Filmpassage, Ondřej Dušek
55 – Galerie für zeitgenössische Kunst , Kateřina Frejlachová
56 – Vertikales Grundstück, František Gattermayer
57 – Kurbad, Andrea Kubná
58 – Friedhof, Pavel Lesenský
59 – Filmarchiv Ondřej Lipenský
60 – Supermarket, Jitka Molnárová
61 – Kapsulenhotel, Veronika Mutalová
62 – Galerie, Pavel Nosál
63 – Museum der Pornografie, Jitka Šívrová
64 – Kinos, Valéria Polakovičová
65 – Friedhof, Jiří Vojtěšek