Projekt Anastomosis prezentuje jiný pohled na fungování současného města a řešení jeho problémů. Město je chápáno jako uzavřená struktura se „zamrzlou evolucí“. Jeho další vývoj nelze zajistit komplexní přestavbou, ale adaptací. K nastartování tohoto ozdravného procesu je potřeba aktivovat drobná avšak významná propojení – anastomosis.

Výstava představila 65 konkrétních architektonických návrhů pro čtyři městské lokality, které byly výsledkem výzkumu proběhnuvšího v předchozích dvou letech
v ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína na Fakultě Architektury pražské ČVUT a v rámci projektu LEA (Laboratoř Experimentální Architektury).

Návrhy byly prezentovány především prostřednictvím trojrozměrných modelů na výstavní ploše 900 m2
v nově otevřené části Centra současného umění DOX.
doprovodný program
29. 2. | 7. 3. | 14. 3. 2012
komentované prohlídky a diskuze
podrobnější informace

Termín konání výstavy
1. 2. 2012 – 26. 3. 2012
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7partneři
                                                            

výstavu podpořili
                                        alternativa     

DOX partneři

                              

DOX mediální partneři

              


Project Anastomosis presents a different view on the functioning of contemporary city and solution of its problems. The city is understood as a closed structure with "frozen evolution". Its further developement can't be done by rebuilding the city but by its adaptation.
To start this healing process it is necessary to activate small but important connections – [anastomosis].
The exhibition presents 65 architectural designs for
4 city locations. These projects are the result of two year research in the design studio of Petr Hajek and Jaroslav Hulin at the Faculty of Architecture at Czech Technical University in Prague and in Laboratory for Experimantal Architecture (LEA).

Designs are presented through tree dimensional models on the exhibition area of 900 m2 in newly opened part of DOX Centre for Contemporary Art.
accompanying programme
29. 2. | 7. 3. | 14. 3. 2012
guided tours from 18.00 and discussion evenings from 19.00
further information

exhibition duration
1. 2. 2012 – 26. 3. 2012
DOX Centre for contemporary art
Poupětova 1, Praha 7
Mo 10.00 – 18.00
Tu closed
We–Fr 11.00 – 19.00
Sa–Su 10.00 – 18.00


partners
                                                            

supporters
                                        alternativa     

DOX partners

                              

DOX press partners

              


Das Projekt Anastomosis präsentiert einen anderen Anblick an das Funktionieren der heutigen Städte und Lösungen deren Probleme. Die Stadt wird als eine geschlossene Struktur mit "gefrorener Evolution" verstanden. Ihre weitere Entwicklung kann nicht durch einen komplexen Umbau, sondern durch eine Adaptierung gewährleistet werden. Um diesen Heilprozess zu starten müssen kleine jedoch wichtige Verbindungen - [anastomosis] - aktiviert werden.
Die Ausstellung präsentiert 65 Entwürfe für 4 Lokalitäten. Diese Entwürfe sind das Resultat von zweijähriger Forschung des Studio von Petr Hajek and Jaroslav Hulin an der Fakultät für Architektur der Tschechischen technischen Universität in Prag und des Labors für Experimantale Architektur (LEA).

Die Entwürfe werden vor allem mit physischen Modellen auf der Ausstellungsfläche von 900 m2 in dem neu geöffnetem Teil des DOX - Zentrum für zeitgenössische Kunst präsentiert.
Begleitprogramm
29. 2. | 7. 3. | 14. 3. 2012
Führungen ab 18.00 und Diskussionen ab 19.00 Uhr
mehr Informationen

Laufzeit der Ausstellung
1. 2. 2012 – 26. 3. 2012
DOX - Zentrum für zeitgenössische Kunst
Poupětova 1, Praha 7
Mo 10.00 – 18.00
Di geschlossen
Mi–Fr 11.00 – 19.00
Sa–So 10.00 – 18.00


Partner
                                                            

Unterstützer
                                        alternativa     

DOX Partner

                              

DOX Presse Partner